Báo giá vật liệu trần Trần kim loại (Trần Nhôm) Foster

Chia sẻ :

Cty TNHH Nội thất xây dựng Nam Á gửi khách hàng Báo giá

Báo giá vật liệu trần Trần kim loại (Trần Nhôm) Foster
 
Hình ảnh Mô tả tóm tắt Bề dày Đơn giá (VNĐ/m2)
 Tran kim loai clip in

Hệ trần nhôm Clip-in 600x600mm, cạnh gờ đục lỗ D18, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn

- Tấm trần Clip-in được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt tấm đục lỗ D18 - 23, sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel 
- Quy cách tiêu chuẩn kích thước : 600x600mm 
- Phụ kiện đi kèm theo : Khung 1,8m, móc 2 chiếc, nối 0,5 chiếc

0.6mm 338.000
0.7mm 366.000
 Tran kim loai lay in

Hệ trần nhôm Clip-in 600x600mm, T-shaped 600x600mm, đục lỗ D18

- Tấm trần Lay-in được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt tấm đục lỗ D18 - 23, sơn tĩnh điện cao c.p Akzo Nobel 
- Quy cách tiêu chuẩn: 600x600mm 
- Chua bao gồm Khung xương và Phụ kiện

0.6mm 288.000
0.7mm 318.000
 Tran kim loai lay in

Hệ trần nhôm Lay-in T-Black 600x600mm, đục lỗ D18, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Tấm trần Lay-in được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt tấm đục lỗ D18 - 23, sơn tĩnh điện cao c.p Akzo Nobel 
- Quy cách tiêu chuẩn: 600x600mm 
- Phụ kiện kèm theo: Khung T 3000 =1.62m, T600 =1.62m/m2 0.7mm ATBL718 m²

0.6mm 428.000
0.7mm 458.000
 Tran kim loai cell

Hệ trần nhôm Cell 100x100x0.5mm, đục lỗ D18, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Thanh treo Cell được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao c.p Akzo Nobel 
- Quy cách tiêu chuẩn: 100x100x50x10x0.5mm 
- Phụ kiện kèm theo: Móc treo 1,5 chi.c/m2

0.5mm 498.000
 Tran kim loai C100

Hệ trần nhôm C100-shaped, C150-shaped, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Tấm trần C100- C150 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhi.t cao c.p Nano, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 100-150mm, chiều dài theo yêu cầu 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/m2

0.6mm 348.000
 Tran kim loai C300

Hệ trần nhôm C300-shaped, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Tấm trần C300 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel 
- Quy cách tiêu chuẩn: 300mm, chiều dài theo yêu cầu 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/m2 

0.9mm 580.000
 Tran kim loai B Shaped

Hệ trần nhôm B180-shaped, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Tấm trần B180 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhiệt cao cấp Nano, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 180mm, chiều dài theo yêu cầu
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/m2

0.6mm 389.000
 Tran kim loai G Shaped

Hệ trần nhôm G200-shaped, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Tấm trần G200 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhiệt cao cấp Nano, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 200mm, chiều dài theo yêu cầu 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/m2

0.6mm 389.000
 Tran kim loai U Shaped

Hệ trần nhôm U100-shaped, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Thanh tr.n U100 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 100x30x0,9mm, chiều dài theo yêu cầu 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,0m/m2

0.9mm 1.290.000
 Tran kim loai R Shaped

Hệ trần nhôm Round tube D50, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Thanh treo Round tube được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: D50mm, chiều dài theo yêu cầu 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,0m/ m2

1.0mm 1.680.000
 Tran kim loai V Shaped

Hệ trần nhôm V100-Screen, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Tấm trần V100 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 100mm, chiều dài theo yêu cầu 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,0m/m2

0.6mm 480.000
 Tran kim loai C85 Shaped

Hệ trần nhôm C85-shaped, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

- Tấm trần C85 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhiệt cao cấp Nano, màu trắng 
- Kích thước tiêu chuẩn: 85mm, chiều dài theo yêu cầu, 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/ m2

0.6mm 418.000

 

---------------------------------------------