Báo giá Trần Nhôm Clip in Foster

Chia sẻ :

Cty TNHH Nội thất xây dựng Nam Á gửi khách hàng Báo giá 

Báo giá Trần Nhôm Clip in Foster
 
STT Mô tả tóm tắt Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
1 600x600x0.5mm m2 225.000
2

600x600x0.7mm

m2 295.000
3

300x300x0.5mm

m2 320.000
4

Trần nghệ thuật đơn 300x300x0.5mm

m2 435.000
5

Trần nghệ thuật tổng hợp 300x300x0.5mm

m2 530.000

 

Báo giá Trần Nhôm C Foster

 

STT Mô tả tóm tắt Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
1 C 150x0.5mm m2 330.000

 

Báo giá Trần Caro (Cell) Foster

 

STT Mô tả tóm tắt Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
1 100x100x50x0.5mm m2 420.000

 

---------------------------------------------