HAS cutter

Trạng thái : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Model: HAS
Brand: Hyudai
Made in: Korea

Xem thêm

Liên hệ đặt hàng
  • Tư vấn viên - Tư vấn trực tuyến

    Hotline : 0919.416.886

    Email : na@nama.net.vn

  • -

    Hotline :

    Email :

 
DIGITAL
 HAS Series
 HAS Series
Rated current
Species
How to operate
Relay protection

3P
Model Name

4P
Model Name

ACB type HAS
1
630A (35kA)
Fixed
By motor
yes
 HAS06-3FM-02
 HAS06-4FM-02
2
pull out pull on
 HAS06-3DM-02
 HAS06-4DM-02
3
800A (35KA)
Fixed
By motor
yes
 HAS08-3FM-02
 HAS08-4FM-02
4
pull out pull on
 HAS08-3DM-02
 HAS08-4DM-02
5
1000A (65KA)
Fixed
By motor
yes
 HAS10-3FM-02
 HAS10-4FM-02
6
pull out pull on
 HAS10-3DM-02
 HAS10-4DM-02
7
1250A (65KA)
Fixed
By motor
yes
 HAS12-3FM-02
 HAS12-4FM-02
8
pull out pull on
 HAS12-3DM-02
 HAS12-4DM-02
9
1600A (65KA)
Fixed
By motor
yes
 HAS16-3FM-02
 HAS16-4FM-02
10
pull out pull on
 HAS16-3DM-02
 HAS16-4DM-02
11
2000A (65KA)
Fixed
By motor
yes
 HAS20-3FM-02
 HAS20-4FM-02
12
pull out pull on
 HAS20-3DM-02
 HAS20-4DM-02

 - Website: www.hyundai-elec.com

 
- (See the SP catalog for details)
 
- Download catalog SP