Trần sợi khoáng

Trần sợi khoáng

Liên hệ

Tên sản phẩm: Trần sợi khoáng

Vật liệu: Bông khoáng tan sinh học thế hệ mới, bột đá núi lửa, tinh bột đất sét

Kích thước tiêu chuẩn: 600x600mm…

Chiều dày tiêu chuẩn: 15mm

Bề mặt: Hoa văn tiêu chuẩn

Khung trần treo và phụ kiện đồng bộ

Tất cả các sản phẩm nhôm đều có thể tái chế 100%

Chứng chỉ chất lượng:

Certification/ Tiêu chuẩn (ISO 9001-2015)

Certification/ Khung trần đạt tiêu chuẩn (ASTM C635)

Acoustic ratings: αw = 0,65 (ASTM C423-2017)

Light reflectance: LR = 0,60 (ASTM E1477-1998a)

Fire ratings: Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm